AGENCJA CELNA 0048 16 678 49 41 SKŁAD CELNY 0048 16 678 68 77 info@holted.pl

ZAKRES USŁUG

agencja
celna

Dokonywanie zgłoszeń celnych.

skład
celny

Skład celny – Przechowywanie towarów pod dozorem celnym
bez ograniczenia czasowego.

magazyn czasowego składowania

Przechowywanie towarów pod dozorem celnym
do 21 dni.

uproszczenia celne

Odprawy celne na własnym placu.

świadectwo
AEO

Upoważniony przedsiębiorca.

tax
free

Zwrot VAT dla podróżnych.

ZOBACZ WIĘCEJ

1

2

LUB ZADZWOŃ
Agencja celna 0048 16 678 49 41
Skład i magazyn celny 0048 16 678 68 77